Povodňová komise obce : Velké Žernoseky


Základní informace

Obec: Velké Žernoseky Kód obce: 565857
Ulice: Telefon: 416747124
Číslo popisné: 63 Fax: 416747124
PSČ: 41201 e-mail: starosta@velke-zernoseky.cz
Poznámka: tel. 416747099 WWW stránky: http://www.velke-zernoseky.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Rúfusová Jaroslava Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: OÚ Velké Žernoseky Telefon práce: 416747124

Jméno: Olšák Pavel Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: OÚ Velké Žernoseky Telefon práce: 416747124

Jméno: Cepník Karel Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: zastupitel obce / tech. pracovník
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Hejzlar Petr Funkce v komisi: zástupce tajemníka Funkce: zastupitel / soukromý podnikatel
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Takácz David Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Funkce: člen Policie
Adresa práce: Policie ČR DI Litoměřice Telefon práce:  

Jméno: Badinka Roman Funkce v komisi: člen Funkce: zastupitel obce / soukromý podnikatel
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Kuti Iveta Funkce v komisi: člen Funkce: zastupitel obce / soukromý podnikatel
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Balcarová Alena Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Pracovnice OÚ - úřednice
Adresa práce: OÚ Velké Žernoseky čp. 63 Telefon práce: 416747124