Vodní nádrž
Editovaný objekt Ano
Význam nádrže významná nádrž
druh objektu vodní dílo - přehrada
Identifikátor (SVHB) MZE2012_CZ063_11
Identifikátor (DIBAVOD) 416010080001
Název Dolní rybník
Účel nádrže  
kategorie vodního díla III
stav objektu  
   
kraj Kraj Vysočina
obec(ORP) Jihlava
obec Batelov
katastr Rácov
   
Vlastník Libor Procházka,Božena Procházková
kontakt  
Správce  
kontakt  
Provozovatel  
kontakt  

   
Provozní údaje
Způsob napájení
(umístění nádrže)
 
vodní tok Batelovský p. (416590000100)
poloha na toku  
hlg. povodí III.řádu 4-16-01 Jihlava po Oslavu
hlg. pořadí 4-16-01-0080
   
katastrální výměra 2.59 ha
kóta koruny hráze m n.m.
cejch m n.m.
hladina kóta
[m n.m.]
zatopená plocha
[ha]
objem
[tis.m3]
poznámka
Maximální hladina
Provozní hladina
   
Manipulační řád Ne
Platnost man. řádu  
Poznámka k man. řádu  
Manipulace s vodou  
   
chov ryb  
Povolené látky
(pro hnojení)
 
   
Sportovní rybolov  
Rekreace  
Ochrana přírody  
Požární voda  
Závlahová voda  
Jiný odběr  
   
Význam v protipovodňové ochraně  
poznámka Seznam významných vodních děl I - III. kategorie k 1.1. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 v provozu a ve výstavbě
souřadnice X: -684889  Y: -1139248
datum aktualizace 07.03.2017
   
Hráz
Druh hráze
zemní
Max. výška nad výpustí m
Délka hráze m
Šířka koruny hráze m
Přejezdná Ne
   
Bezpečnostní přeliv
Existuje Ne
Umístění přelivu  
Délka přelivné hrany m
Popis přelivu  
   
Výpust
Materiál, rozměry  
Kóta dna výpusti m n.m.
Způsob hrazení výpusti  
   
Jiné objekty  


správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3