Vodní nádrž
Editovaný objekt Ne
Význam nádrže významná nádrž
druh objektu rybník / malá vodní nádrž
Identifikátor (SVHB) 414010110004
Identifikátor (DIBAVOD) 414010110003
Název Řibřid
Účel nádrže  
kategorie vodního díla IV
stav objektu Původní nádrž
   
kraj Kraj Vysočina
obec(ORP) Telč
obec Mrákotín
katastr Mrákotín u Telče
   
Vlastník Rybářství Telč
kontakt  
Správce  
kontakt  
Provozovatel Rybářství Telč
kontakt  

   
Provozní údaje
Způsob napájení
(umístění nádrže)
 
vodní tok Světelský p. (410600000100)
poloha na toku  
hlg. povodí III.řádu 4-14-01 Dyje pod soutok Moravské a Rakouské Dyje
hlg. pořadí 4-14-01-0110
   
katastrální výměra 21 ha
kóta koruny hráze m n.m.
cejch m n.m.
hladina kóta
[m n.m.]
zatopená plocha
[ha]
objem
[tis.m3]
poznámka
Maximální hladina
Provozní hladina
   
Manipulační řád Ne
Platnost man. řádu  
Poznámka k man. řádu  
Manipulace s vodou  
   
chov ryb  
Povolené látky
(pro hnojení)
 
   
Sportovní rybolov  
Rekreace  
Ochrana přírody  
Požární voda  
Závlahová voda  
Jiný odběr  
   
Význam v protipovodňové ochraně  
poznámka Nádrž je uvedena v seznamu významných VD IV. kategorie k 1.1. 2009, 2012, 2013 v provozu a ve výstavbě
souřadnice X: -687917.34  Y: -1151380.31
datum aktualizace 11.12.2015
   
Hráz
Druh hráze
 
Max. výška nad výpustí m
Délka hráze m
Šířka koruny hráze m
Přejezdná Ne
   
Bezpečnostní přeliv
Existuje Ne
Umístění přelivu  
Délka přelivné hrany m
Popis přelivu  
   
Výpust
Materiál, rozměry  
Kóta dna výpusti m n.m.
Způsob hrazení výpusti  
   
Jiné objekty  


správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3