Vodní nádrž
Editovaný objekt Ano
Význam nádrže významná nádrž
druh objektu vodní dílo - přehrada
Identifikátor (SVHB) MZE2012_CZ080_04
Identifikátor (DIBAVOD) 202020550001
Název Slezská Harta
Účel nádrže  
kategorie vodního díla I
stav objektu Původní nádrž
   
kraj Moravskoslezský kraj
obec(ORP) Bruntál
obec Bílčice
katastr Bílčice
   
Vlastník ČR - Povodí Odry, správce toků
kontakt 596 612 222
Správce Povodí Odry, správce toků
kontakt 596 612 222
Provozovatel Povodí Odry, správce toků
kontakt 554 773 001

   
Provozní údaje
Způsob napájení
(umístění nádrže)
Průtočná (nádrž na toku)
vodní tok Moravice (202450000100)
poloha na toku 55.825
hlg. povodí III.řádu 2-02-02 Moravice
hlg. pořadí 2-02-02-0480
   
katastrální výměra 870 ha
kóta koruny hráze 500.8 m n.m.
cejch m n.m.
hladina kóta
[m n.m.]
zatopená plocha
[ha]
objem
[tis.m3]
poznámka
Maximální hladina 0 932.5 201000 kóta max. hladiny 498,80 m n.m.
Provozní hladina 0 850.8 193797 kóta zimní prov. hladiny 496,00 m n.m.
   
Manipulační řád Ne
Platnost man. řádu  
Poznámka k man. řádu zásobní letní 189,6 mil. m3 zásobní zimní 186,2 mil. m3 retenční letní 29,2 mil. m3 retenční zimní 24,9 mil. m3 stálý 7,6 mil. m3
Manipulace s vodou  
   
chov ryb  
Povolené látky
(pro hnojení)
 
   
Sportovní rybolov  
Rekreace  
Ochrana přírody  
Požární voda  
Závlahová voda  
Jiný odběr  
   
Význam v protipovodňové ochraně  
poznámka Seznam významných vodních děl I - III. kategorie k 1.1. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 v provozu a ve výstavbě
souřadnice X: -520266.53  Y: -1091008
datum aktualizace 06.04.2017
   
Hráz
Druh hráze
kamenitá se zemním těsněním
Max. výška nad výpustí 67 m
Délka hráze 540 m
Šířka koruny hráze 13 m
Přejezdná Ano
   
Bezpečnostní přeliv
Existuje Ano
Umístění přelivu levé zyvázání hráze
Délka přelivné hrany 31.4 m
Popis přelivu Pevný přeliv obloukovitě vyklenutý proti vodě je proveden jako proudnicová plocha. Koruna pevného přelivu 496,83 – 496,87 m n.m.
   
Výpust
Materiál, rozměry spodní výpusti v odběrné věži
Kóta dna výpusti 436 m n.m.
Způsob hrazení výpusti hradidlové tabule
   
Jiné objekty  


správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3