Vodní nádrž
Editovaný objekt Ano
Význam nádrže běžná nádrž
druh objektu vodní nádrž
Identifikátor (SVHB) 113030530001
Identifikátor (DIBAVOD) 113030530001
Název Skytalská nádrž
Účel nádrže  
kategorie vodního díla  
stav objektu  
   
kraj Ústecký kraj
obec(ORP) Podbořany
obec Vroutek
katastr Skytaly
   
Vlastník Horáček Josef
kontakt Skytaly 10, 44101 Vroutek
Správce  
kontakt  
Provozovatel  
kontakt  

   
Provozní údaje
Způsob napájení
(umístění nádrže)
 
vodní tok ()
poloha na toku  
hlg. povodí III.řádu 1-13-03 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku
hlg. pořadí 1-13-03-0530
   
katastrální výměra .67 ha
kóta koruny hráze m n.m.
cejch m n.m.
hladina kóta
[m n.m.]
zatopená plocha
[ha]
objem
[tis.m3]
poznámka
Maximální hladina 0
Provozní hladina 0
   
Manipulační řád Ne
Platnost man. řádu  
Poznámka k man. řádu  
Manipulace s vodou  
   
chov ryb  
Povolené látky
(pro hnojení)
 
   
Sportovní rybolov  
Rekreace  
Ochrana přírody  
Požární voda  
Závlahová voda  
Jiný odběr  
   
Význam v protipovodňové ochraně  
poznámka Bodový objekt SVHB leží ve vzdálenosti do 200m od polygonového objektu DIBAVOD
souřadnice X: -820036.734  Y: -1022716.969
datum aktualizace 04.06.2012
   
Hráz
Druh hráze
 
Max. výška nad výpustí m
Délka hráze m
Šířka koruny hráze m
Přejezdná Ne
   
Bezpečnostní přeliv
Existuje Ne
Umístění přelivu  
Délka přelivné hrany m
Popis přelivu  
   
Výpust
Materiál, rozměry  
Kóta dna výpusti m n.m.
Způsob hrazení výpusti  
   
Jiné objekty  


správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3