Vodní nádrž
Editovaný objekt Ano
Význam nádrže běžná nádrž
druh objektu vodní nádrž
Identifikátor (SVHB) 109031700006
Identifikátor (DIBAVOD) 109031700002
Název Jakub
Účel nádrže  
kategorie vodního díla  
stav objektu  
   
kraj Středočeský kraj
obec(ORP) Benešov
obec Týnec nad Sázavou
katastr Krusičany
   
Vlastník Par. č.: 694/4, 694/1, 694/3, LÍŠNO a.s., Konopiště 24, 25601 Benešov, Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou
kontakt  
Správce  
kontakt  
Provozovatel  
kontakt  

   
Provozní údaje
Způsob napájení
(umístění nádrže)
 
vodní tok Janovický p. (128800000100)
poloha na toku 4.8
hlg. povodí III.řádu 1-09-03 Sázava od Želivky po ústí
hlg. pořadí 1-09-03-1700
   
katastrální výměra 4.1 ha
kóta koruny hráze m n.m.
cejch m n.m.
hladina kóta
[m n.m.]
zatopená plocha
[ha]
objem
[tis.m3]
poznámka
Maximální hladina
Provozní hladina
   
Manipulační řád Ne
Platnost man. řádu  
Poznámka k man. řádu  
Manipulace s vodou  
   
chov ryb  
Povolené látky
(pro hnojení)
 
   
Sportovní rybolov  
Rekreace  
Ochrana přírody  
Požární voda  
Závlahová voda  
Jiný odběr  
   
Význam v protipovodňové ochraně  
poznámka Bodový objekt SVHB leží uvnitř polygonu DIBAVOD
souřadnice X: -733448.59  Y: -1076131.13
datum aktualizace 14.03.2016
   
Hráz
Druh hráze
 
Max. výška nad výpustí m
Délka hráze m
Šířka koruny hráze m
Přejezdná Ne
   
Bezpečnostní přeliv
Existuje Ne
Umístění přelivu  
Délka přelivné hrany m
Popis přelivu  
   
Výpust
Materiál, rozměry  
Kóta dna výpusti m n.m.
Způsob hrazení výpusti  
   
Jiné objekty  


správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3