Vodní nádrž
Editovaný objekt Ano
Význam nádrže významná nádrž
druh objektu rybník / malá vodní nádrž
Identifikátor (SVHB) 109010470013
Identifikátor (DIBAVOD) 109010460001
Název Peklo
Účel nádrže  
kategorie vodního díla IV
stav objektu Původní nádrž
   
kraj Kraj Vysočina
obec(ORP) Jihlava
obec Polná
katastr Polná
   
Vlastník Město Polná
kontakt  
Správce  
kontakt  
Provozovatel Město Polná
kontakt  

   
Provozní údaje
Způsob napájení
(umístění nádrže)
 
vodní tok Šlapanka (125140000100)
poloha na toku  
hlg. povodí III.řádu 1-09-01 Sázava po Želivku
hlg. pořadí 1-09-01-0440
   
katastrální výměra 15.4 ha
kóta koruny hráze m n.m.
cejch m n.m.
hladina kóta
[m n.m.]
zatopená plocha
[ha]
objem
[tis.m3]
poznámka
Maximální hladina
Provozní hladina
   
Manipulační řád Ne
Platnost man. řádu  
Poznámka k man. řádu  
Manipulace s vodou  
   
chov ryb  
Povolené látky
(pro hnojení)
 
   
Sportovní rybolov  
Rekreace  
Ochrana přírody  
Požární voda  
Závlahová voda  
Jiný odběr  
   
Význam v protipovodňové ochraně  
poznámka Nádrž je uvedena v seznamu významných VD IV. kategorie k 1.1. 2009, 2012, 2013 v provozu a ve výstavbě
souřadnice X: -659420.58  Y: -1121652.4
datum aktualizace 11.12.2015
   
Hráz
Druh hráze
 
Max. výška nad výpustí m
Délka hráze m
Šířka koruny hráze m
Přejezdná Ne
   
Bezpečnostní přeliv
Existuje Ne
Umístění přelivu  
Délka přelivné hrany m
Popis přelivu  
   
Výpust
Materiál, rozměry  
Kóta dna výpusti m n.m.
Způsob hrazení výpusti  
   
Jiné objekty  


správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3