Vodní nádrž
Editovaný objekt Ano
Význam nádrže běžná nádrž
druh objektu vodní nádrž
Identifikátor (SVHB) 109011110001
Identifikátor (DIBAVOD) 109011110006
Název Sázavan
Účel nádrže  
kategorie vodního díla IV
stav objektu Původní nádrž
   
kraj Kraj Vysočina
obec(ORP) Světlá nad Sázavou
obec Světlá nad Sázavou
katastr Světlá nad Sázavou
   
Vlastník Morawetz Ján, Barnwood Court 6, Don Mills, Ontario, Kanada
kontakt  
Správce  
kontakt  
Provozovatel  
kontakt  

   
Provozní údaje
Způsob napájení
(umístění nádrže)
Průtočná (nádrž na toku)
vodní tok Závidkovický p. (125810000200)
poloha na toku  
hlg. povodí III.řádu 1-09-01 Sázava po Želivku
hlg. pořadí 1-09-01-1110
   
katastrální výměra 2.22 ha
kóta koruny hráze m n.m.
cejch m n.m.
hladina kóta
[m n.m.]
zatopená plocha
[ha]
objem
[tis.m3]
poznámka
Maximální hladina
Provozní hladina
   
Manipulační řád Ne
Platnost man. řádu  
Poznámka k man. řádu  
Manipulace s vodou  
   
chov ryb  
Povolené látky
(pro hnojení)
 
   
Sportovní rybolov  
Rekreace  
Ochrana přírody  
Požární voda  
Závlahová voda  
Jiný odběr  
   
Význam v protipovodňové ochraně  
poznámka Bodový objekt SVHB leží uvnitř polygonu DIBAVOD
souřadnice X: -678270.69  Y: -1099265.69
datum aktualizace 11.12.2015
   
Hráz
Druh hráze
 
Max. výška nad výpustí m
Délka hráze m
Šířka koruny hráze m
Přejezdná Ne
   
Bezpečnostní přeliv
Existuje Ne
Umístění přelivu  
Délka přelivné hrany m
Popis přelivu  
   
Výpust
Materiál, rozměry  
Kóta dna výpusti m n.m.
Způsob hrazení výpusti  
   
Jiné objekty  


správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3