Vodní nádrž
Editovaný objekt Ano
Význam nádrže významná nádrž
druh objektu vodní dílo - přehrada
Identifikátor (SVHB) MZE2012_CZ063_16
Identifikátor (DIBAVOD) 416010080003
Název Pilský r.
Účel nádrže  
kategorie vodního díla III
stav objektu  
   
kraj Kraj Vysočina
obec(ORP) Jihlava
obec Batelov
katastr Batelov
   
Vlastník Obec Batelov
kontakt  
Správce Obec Batelov
kontakt  
Provozovatel Obec Batelov
kontakt  

   
Provozní údaje
Způsob napájení
(umístění nádrže)
Průtočná (nádrž na toku)
vodní tok Batelovský p. (416590000100)
poloha na toku  
hlg. povodí III.řádu 4-16-01 Jihlava po Oslavu
hlg. pořadí 4-16-01-0080
   
katastrální výměra 5.49 ha
kóta koruny hráze m n.m.
cejch m n.m.
hladina kóta
[m n.m.]
zatopená plocha
[ha]
objem
[tis.m3]
poznámka
Maximální hladina 0
Provozní hladina 0
   
Manipulační řád Ne
Platnost man. řádu  
Poznámka k man. řádu  
Manipulace s vodou  
   
chov ryb  
Povolené látky
(pro hnojení)
 
   
Sportovní rybolov  
Rekreace  
Ochrana přírody  
Požární voda  
Závlahová voda  
Jiný odběr  
   
Význam v protipovodňové ochraně  
poznámka Seznam významných vodních děl I - III. kategorie k 1.1. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 v provozu a ve výstavbě (SVHBID:107030210055)
souřadnice X: -684553  Y: -1138116
datum aktualizace 07.03.2017
   
Hráz
Druh hráze
zemní
Max. výška nad výpustí m
Délka hráze m
Šířka koruny hráze m
Přejezdná Ne
   
Bezpečnostní přeliv
Existuje Ne
Umístění přelivu  
Délka přelivné hrany m
Popis přelivu  
   
Výpust
Materiál, rozměry  
Kóta dna výpusti m n.m.
Způsob hrazení výpusti  
   
Jiné objekty  


Fotodokumentace

Název Autor Popis Poznámka
poznámka k objektu
 
pilsky Ing. Jan Papež fa Koordinace fotodokumentace hlásného profilu Fotodokumentace - přehled

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3