Vodní nádrže
  Id.(SVHB) Id.(DIBAVOD) Název Vodní tok ( IDVT / DIBAVOD / Název ) Druh nádrže
  Vlastník Provozovatel Kategorie Min. plocha [ha](katastr)
   

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3