Místo omezující odtokové poměry
název Most u rybníka Podskalák
kraj Pardubický kraj
ORP Chrudim
obec Zaječice
katastr Zaječice u Chrudimi
vodní tok Ležák
počátek jevu na toku 8.65
konec jevu na toku 8.65
umístění koryto
sezóna celoročně
popis omezení Nekapacitní most pro Q5
poznámka  
souřadnice X: -640659  Y: -1075671
datum aktualizace 11.12.2015


správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3