Ohrožený objekt
identifikátor 1031344662
název Chatová oblast – jihozápadní část obce Březiny (od ř.km 142, 889 - 142, 795)
typ budov Budovy jednobytové
kraj Pardubický kraj
obec (orp) Polička
obec Březiny
katastr Březiny u Poličky
místo (lokalita) Jihozápadní část obce Březiny
vodní tok Svratka (412790000100)
počátek jevu na toku 142.889 ř.km
konec jevu na toku 142.795 ř.km
umístění levý břeh
délka úseku  
popis ohroženého místa Ohroženy objekty ev.č.: 3; 5; 7
ohrožující látka  
n-letost min. ohrožujícího průtoku 100
min. ohrožující průtok  
min. ohrožující vodní stav  
popis k ohrožujícímu vodnímu stavu či průtoku Objekty ohroženy bleskovou povodní z řeky Svratky.
kóta hladiny ohrožení  
popis ke kótě hladiny ohrožení  
popis typu budov  
převažující účel budov Rekreační objekty
počet ohrožených budov 3
počet ohrožených osob 0
ohrožený majetek  
aktivní zóna Ne
popis zasažení aktivní zónou  
úniková cesta Ano
popis únikové cesty Ve směru do obce Pustá Rybná po silnici III/35725 a dále po silnici II/357.
koeficient ceny  
% veřejného majetku  
nebezpečný objekt Ne
poznámka  
subjekt - kontakt  
vlastník  
vlastník - telefon, kontakt  
vlastník - mobilní telefon  
www  
souřadnice X: -628531.72  Y: -1102664.83
datum aktualizace 31.10.2018správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3