Hlásný profil

Základní informace a umístění profilu
Identifikátor hlásného profilu OBC562432_01
Jméno/Název Dolní Podluží mostek u koupaliště (Lesenský potok)
Kategorie C
Kód uceleného povodí ODRA
Kód podniku Povodí POH
Provozovatel Obec Dolní Podluží
Vodní tok - identifikátor 207680000100
Vodní tok - název Lesenský p.
Recipient - identifikátor 207650000100
Recipient - název Lužnička
říční km .1
Hydrologické povodí
Hydrologické pořadí 2-04-08-0090
Identifikátor zdroje dat PP
Id. kraje 60
Název kraje Ústecký kraj
Id. ORP 744
Název ORP Varnsdorf
Id. obce 562432
Název obce Dolní Podluží
Id. katastru 629979
Název katastru Dolní Podluží
Popis umístění profilu Na kamenné zídce mostku u koupaliště
Zdroj dat Digitální povodňový plán obce Dolní Podluží: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/dolni-podluzi-348

WWW zdoje informací o měřených datech v profilu
Odkaz na WWW stránku profilu - stavy a průtoky http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/198
Odkaz na evidenční list profilu https://www.povodnovyportal.cz/admin/dokumenty/soubor/594/evidencni-list-hp-kat-c-dolni-podluzi-1

Nastavení SPA
Příznak zda jsou SPA vyhlašovány dle vodního stavu či průtoku (H,Q) H
SPA1 - vodní stav 70
SPA2 - vodní stav 115
SPA3 - vodní stav 142
Četnost hlášení při 1.SPA minimálně 2x denně
Četnost hlášení při 2.SPA 3x denně
Četnost hlášení při 3.SPA po 3 hodinách

Základní hydrologické údaje

VH mapa a souřadnice
X (Gauss-Krugger S42) - ČHMÚ 3471568.93
Y (Gauss-Krugger S42) - ČHMÚ 5639023.3
Souřadnice WGS84 - severní šířka 50.879085 ° s.š.
Souřadnice WGS84 - východní délka 14.592983 ° v.d.
souřadnice - JTSK X: -718832  Y: -957414

datum aktualizace

06.02.2017


Fotodokumentace

Název Autor Popis Poznámka
poznámka k objektu
 
HP1 VOP Dolní Bousov Dolní Podluží - mostek s hlásným profilem u koupaliště Fotodokumentace - přehled
Hladinoměr Dolní Podluží hladinoměr Fotodokumentace - přehled
cidlo 2 VOP hladinoměr Fotodokumentace - přehled
Vodočetná lať D. Podluží vodočetná lať a vyznačené SPA Fotodokumentace - přehled

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3