Povodňový plán obce s rozšířenou působností
1996 Přerov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
374 Beňov neprůjezdný most Moštěnka (407270000100) 0.000 Olomoucký kraj Přerov Beňov
430 Železniční podjezd Zaplavení podjezdu na silnici II. třídy č. 150 Olešnice (Kokorka) (404310000100) 0.000 Olomoucký kraj Přerov Brodek u Přerova
375 Dobrčice splachy z polí () 0.000 Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
376 Dřevohostice Zaplavení komunikace vlivem vzpříčení splavenin a ucpání mostu na ulici Lány mezi domy č. p. 305 a 341 na toku Bystřičky Bystřička (407400000100) 0.000 Olomoucký kraj Přerov Dřevohostice
1357 Kokory Zaplavení místní komunikace přívalovými vodami přicházejících z oblasti Přední kopce, Špičáky a od Čelechovice () 0.000 Olomoucký kraj Přerov Kokory
396 Lipová splachy z polí () 0.000 Olomoucký kraj Přerov Lipová
1533 Lobodice - Polkovice Možné zaplavení silnice mezi Lobodicemi a Polkovicemi Romže (406430000100) 4.000 Olomoucký kraj Přerov Lobodice
1532 Lobodice JV Možné zaplavení silnic a místních komunikací v jihovýchodní části obce Lobodice Morava (401110000100) 125.500 Olomoucký kraj Přerov Lobodice
397 Podolí neprůjezdný most Podolský p. (407470001600) 0.000 Olomoucký kraj Přerov Podolí
1306 Polkovice Při povodních může dojít k zaplavení úseku silnice II/367 v obci Polkovice Polkovický odpad (406570001000) 1.100 Olomoucký kraj Přerov Polkovice
398 Radkova Lhota neprůjezdná komunikace Moštěnka (407270000100) 0.000 Olomoucký kraj Přerov Radkova Lhota
399 Turovice neprůjezdný most Moštěnka (407270000100) 0.000 Olomoucký kraj Přerov Turovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3