Povodňový plán obce s rozšířenou působností
1996 Přerov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
10528 Bečva 1.300 1.300 Silniční most Troubky -Tovačov koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10458 Bečva 1.780 1.780 Jez koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10529 Bečva 9.904 9.904 Ocelový most do Precheza a.s. - odkaliště koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10530 Bečva 10.110 10.110 potrubí koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10531 Bečva 10.815 10.815 potrubní lávka koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10532 Bečva 11.083 11.083 potrubní lávka koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10533 Bečva 11.120 11.120 Vlečkový most železobetonový (cyklostezka) koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10534 Bečva 11.590 11.590 železniční most ocelový koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10535 Bečva 11.892 11.892 silniční most Legií (železobeton) Přerov, Tržní ul. koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10536 Bečva 12.385 12.385 silniční most Míru (železobeton), Přerov, Palackého koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10537 Bečva 12.575 12.575 Tyršův most koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10538 Bečva 12.898 12.898 železobetonová lávka Přerov, Pod Valy koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10539 Bečva 13.696 13.696 visutá železobetonová lávka Přerov, U tenisu koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Přerov
10540 Bečva 18.745 18.745 silniční most Grymov-Prosenice koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Radslavice
10675 Blata 1.580 1.580 Jez koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Lobodice
10674 Blata 1.620 1.620 Silniční most koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Lobodice
10431 Blata 3.570 3.570 Silniční most u č. p. 41 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10430 Blata 3.710 3.710 Silniční most u TOPOS Prefa, s. r. o. koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10429 Blata 4.100 4.100 Železniční most koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
7489 Bystřička 0.250 0.250 most u č. p. 452 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Dřevohostice
7490 Bystřička 0.400 0.400 most u č. p. 305 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Dřevohostice
7491 Bystřička 0.600 0.600 most u č. p. 358 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Dřevohostice
7492 Bystřička 0.900 0.900 most u č. p. 482 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Dřevohostice
7493 Bystřička 1.600 1.600 most u zeměd. objektu koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Dřevohostice
7672 Bystřička 2.900 2.900 most JV od zemědělského podniku koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Lipová
7673 Bystřička 3.100 3.100 most 150-087 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Lipová
7486 Dobrčický p. 1.950 1.950 Dobrčice most pod obcí koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
7487 Dobrčický p. 2.600 2.600 Dobrčice most u čp.41 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
7488 Dobrčický p. 2.850 2.850 Dobrčice most u čp. 10 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
6810 Kopřivnice 0.500 0.500 Most ID 10834 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Kokory
6809 Kopřivnice 0.600 0.600 Most u č.p. 320 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Kokory
6808 Kopřivnice 0.800 0.800 Most u č.p. 351 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Kokory
6807 Kopřivnice 1.200 1.200 Most ID: 10707 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Kokory
6806 Kopřivnice 1.300 1.300 Propustek pod silnicí 43616 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Čelechovice
6805 Kopřivnice 2.100 2.100 Propustek pod místní komunikací koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Čelechovice
6804 Kopřivnice 2.200 2.200 Most u č.p. 35 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Čelechovice
6841 Loučka 0.900 0.900 Lávka - Q5 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Brodek u Přerova
6839 Loučka 2.100 2.100 Zatrubnění u č.p. 221 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Brodek u Přerova
6838 Loučka 2.200 2.200 Propustek u č.p. 453 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Brodek u Přerova
10527 Malá Bečva 19.810 19.810 Most na komunikaci II/434 koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Troubky
10449 Mlýnský náhon 0.240 0.240 Silniční most u č. p. 25 nevyplněno celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10448 Mlýnský náhon 1.140 1.140 Silniční most u autobusového nádraží koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10457 Mlýnský náhon 1.220 1.220 Mlýn koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10446 Mlýnský náhon 1.470 1.470 Lávka pod zámkem koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10445 Mlýnský náhon 2.250 2.250 Silniční most u Rybářství Tovačov koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Tovačov
10666 Mlýnský náhon 6.100 6.100 Silniční most koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Lobodice
10665 Mlýnský náhon 6.490 6.490 Silniční most koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Lobodice
10673 Mlýnský náhon 6.570 6.570 Mlýn koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Lobodice
10676 Mlýnský náhon 7.700 7.700 Stavidlo koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Lobodice
6894 Mlýnský náhon 10.500 10.500 Železniční most přes Mlýnský náhon koryto, břehy celoročně Olomoucký kraj Přerov Horní Moštěnice  1  2
Počet vyhledaných záznamů: 93
Celkový počet stránek: 2
správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3