Povodňový plán obce s rozšířenou působností
1996 Přerov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 950
název Povodňový plán ORP Přerov
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/orpprerov
příslušný VH úřad Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Magistrát města Přerov

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Magistrát města Přerov, Oddělení ochrany a krizového řízení
adresa Smetanova 7, 750 11 Přerov
telefon 581 268 711

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Vaculík Josef
adresa autora Smetanova 7, 750 11 Přerov

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství - Oddělení vodního hos
č.j. KUOK 35111/2014
datum vydání 05.05.2014
podpis Ing. Jiří Rozbořil

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s. p. / Lesy České republiky, s. p.
č.j. PM008968/2013-219/To / LCR957/000942/2014
datum vydání 01.04.2014
podpis Ing. Marek Viskot / Ing. Pavel Hopjan

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3