Povodňový plán obce s rozšířenou působností
1996 Přerov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Hladinoměrné čidlo Beňov (Moštěnka) Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/horni-mostenice Moštěnka 0.000 Olomoucký kraj Přerov Beňov
Srážkoměrné čidlo v Beňově Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/horni-mostenice 0.000 Olomoucký kraj Přerov Beňov
Hlásný profil kat. C Most, Olešnice Olešnice (Kokorka) 0.000 Olomoucký kraj Přerov Brodek u Přerova
Stavidlová shybka http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov Olešnice (Kokorka) 0.456 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Brodek u Přerova
Mlýnský náhon http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov Morávka-náhon 6.482 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Citov
Mlýnský náhon - místo omezující odtoku http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov Morávka-náhon 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Citov
Zatrubnění vodního toku Loučka u č.p. 38 a112 http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov Loučka 0.570 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Citov
Silniční most přes komunikaci III/43515 http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov Morávka-náhon 5.730 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Citov
Mostek u č.p. 38 http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov Morávka-náhon 6.450 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Citov
Betonový mostek, příjezdová cesta ke koupališti http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov Morávka-náhon 5.505 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Citov
Vakový jez http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov Morávka-náhon 6.613 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Citov
Evakuační místo - zámek Citov http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/citov 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Citov
Prospustek - místní komunikace, severní část obce Digitální povodňový plán obce Čelechovice: http://www.edpp.cz/dpp/celechovice Kopřivnice 2.100 Envipartner Olomoucký kraj Přerov Čelechovice
Stanoviště povodňové komise obce Čelechovice, včetně tabule pro neslyšící 0.000 Envipartner Olomoucký kraj Přerov Čelechovice
Hlásný profil Dobrčice 2.890 ENVIPARTNER, s. r. o. Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
0.000 Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
Obecní úřad Dobrčice www.edpp.cz/dpp/dobrcice 0.000 Envipartner, s.r.o Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
Zatrubněná část Dobrčického potoka www.edpp.cz/dobrcice 0.000 Envipartner, s.r.o Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
Místo pro rozliv nad zatrubněním Dobrčického potoka www.edpp.cz/dpp/dobrcice 0.000 Envipartner, s.r.o Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
Srážkoměrné čidlo Radkovy Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/radkovy 0.000 Olomoucký kraj Přerov Dřevohostice
Rybník v jižní části obce Horní Moštěnice Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/horni-mostenice 0.000 Envipartner s.r.o. Olomoucký kraj Přerov Horní Moštěnice
Most v centru obce vedoucí přes Líšenku Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna Líšenka 0.390 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Tok Líšenka zahýbající za místní domy Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna Líšenka 0.530 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Místní rybník Včelínek Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna nepojmenovaný (407440004800) 0.255 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Propustek u zemědělského družstva Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna 0.000 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Zemědělské družstvo obce Líšná Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna 0.000 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Areál Trávníky, místo evakuace - shromáždění a stravování Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna 0.000 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Mateřská škola, ohrožený objekt Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna Líšenka 0.200 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Požární zbrojnice Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna 0.000 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Obecní úřad Líšná, stanoviště povodňové komise Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lisna 0.000 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Líšná
Vodočetná lať profilu je umístěná na mostě místní komunikace Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lobodice Morava 125.520 ENVIPARTNER, s.r.o. 05.06.2014 Olomoucký kraj Přerov Lobodice
Hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/lobodice Morava 125.520 ENVIPARTNER, s.r.o. 05.06.2014 Olomoucký kraj Přerov Lobodice
Propustek pod železniční tratí u železniční stanice Tvorovický p.. 3.260 Envipartner, s.r.o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Mostek u chatové osady Tvorovický p.. 2.420 Envipartner, s.r.o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Ohrožená oblast - chatová osada Tvorovický p.. 2.420 Envipartner, s.r.o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Silniční most č. 43325 -1 Haná 9.500 Envipartner, s.r.o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Ohrožená oblast - chatová osada Tvorovický p.. 2.420 Envipartner, s.r.o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Propustek u obecního úřadu pod silnicí III/4335 Tvorovický p.. 2.700 Envipartner, s.r.o. 27.08.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Koryto Tvorovickéh potoka v době mimo povodeň, pohled ze silničního mostku u obecního úřadu Tvorovický p.. 2.700 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Silniční most č. 43325 -3 Tvorovický p.. 1.960 Envipartner, s.r.o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Měrovický rybník Tvorovický p.. 0.000 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Měrovický rybník Tvorovický p.. 0.000 Envipartner, s.r.o. Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Měrovický rybník Tvorovický p.. 0.000 Envipartner, s.r.o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Měrovický rybník Tvorovický p.. 0.000 Envipartner, s.r.o. 27.07.2017 Olomoucký kraj Přerov Měrovice nad Hanou
Hlásný profil s hladinoměrným čidlem je umístěn na kovové konstrukci zábradlí mostu. V profilu je instalovaná také vodočetná lať. Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/radkovy/ Dolnonětčický p. 2.670 Envipartner s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Oprostovice
Hladinoměrné čidlo Radkovy Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/radkovy Dolnonětčický p. 2.670 Olomoucký kraj Přerov Oprostovice
Zatrubnění Polkovického odpadu v obci Polkovice http://www.edpp.cz/dpp/polkovice Polkovický odpad 1.200 ENVIPARTNER, s.r.o. Olomoucký kraj Přerov Polkovice
Obecní úřad (stanoviště povodňové komise) http://www.edpp.cz/dpp/polkovice 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. Olomoucký kraj Přerov Polkovice
Most přes Valovou (směr Lobodice) http://www.edpp.cz/dpp/polkovice Romže 4.050 ENVIPARTNER, s.r.o. Olomoucký kraj Přerov Polkovice
Hlásný profil kat. B, Romže, Polkovice http://www.edpp.cz/dpp/polkovice Romže 4.100 ENVIPARTNER, s.r.o. Olomoucký kraj Přerov Polkovice  1  2
Počet vyhledaných záznamů: 91
Celkový počet stránek: 2
správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3