Povodňový plán obce s rozšířenou působností
1996 Přerov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
7552 Čelechovice - pole SV od intravilánu obce Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 8,025 %, podíl orné půdy činí 86,959 %. Plocha kritckého bodu 252,51 ha. JZ Olomoucký kraj Přerov Čelechovice
3638 Čelechovice - pole SZ od intravilánu obce Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 8,286 %, podíl orné půdy činí 80,464 %. Plocha kritckého bodu 186,56 ha. VJV Olomoucký kraj Přerov Čelechovice
3755 Dobrčice Řepky - severní svah obce J Olomoucký kraj Přerov Dobrčice
7537 Horní Moštěnice - JV Obec Horní Moštěnice je ohrožena přívalovou povodní - jihovýchodní část obce. SZ Olomoucký kraj Přerov Horní Moštěnice
3639 Kokory - Na kokorských kopcích, Špičáky Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 6,768 %, podíl orné půdy činí 77,604 %. Plocha kritckého bodu 264,51 ha. JZ Olomoucký kraj Přerov Kokory
3861 Lipová - Draha Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažité lokality Draha. Jedná se o převažně o zemědělské pozemky. SV Olomoucký kraj Přerov Lipová
3862 Podolí J Olomoucký kraj Přerov Podolí
7660 Výkleky Přítok přívalových vod z polí a luk, splach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 5,799 %, podíl orné půdy činí 74,217 %. Plocha kritického bodu je 361,44 ha. JZ Olomoucký kraj Přerov Výkleky

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3