Povodňový plán obce
592501 Podolí


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11984
název Povodňový plán obce Podolí
web veřejné verze http://po.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí Uherské Hradiště
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Crisis Consulting s.r.o.
adresa Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště
telefon 572 578 178, 608 960 040

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Podolí
zodpovědná osoba Bc. Jana Rýpalová, starostka obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
č.j.  
datum vydání  
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno, Lesy ČR s.p. ST
č.j.  
datum vydání  
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3