Povodňový plán obce
576565 Ohnišov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
12992 Janovský p. 7.500 7.500 Propustek u čp. 58 nevyplněno celoročně Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov
12991 Janovský p. 7.550 7.550 Propustek pod silnicí III/219854 nevyplněno celoročně Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov
12990 Janovský p. 7.600 7.600 Propustek pod MK nad vodní nádrží u čp. 63 nevyplněno celoročně Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov
12989 Janovský p. 7.920 7.920 Propustek pod MK u čp. 88 nevyplněno celoročně Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov
12988 Janovský p. 8.090 8.090 Propustek u čp. 87 nevyplněno celoročně Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov
12987 Janovský p. 8.100 8.100 Propustek u čp. 86 nevyplněno celoročně Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3