Povodňový plán obce
576565 Ohnišov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11938
název Povodňová komise obce Ohnišov
web veřejné verze https://www.vop-povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/ohnisov-560
příslušný VH úřad  
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Ohnišov
adresa Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov
telefon +420 732 385 030

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.
adresa autora Tovární ul., Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu  
č.j.  
datum vydání  
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko  
č.j.  
datum vydání  
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3