Povodňový plán obce
576565 Ohnišov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
9359 Povodí Hájského potoka Přítok přívalových vod z luk a polí. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 11,469 %, podíl orné půdy činí 47,388 %. Plocha kritického bodu je 314,12 ha. ZJZ Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov
9360 Povodí Janovského potoka Přítok přívalových vod z luk a polí. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 15,309 %, podíl orné půdy činí 17,86 %. Plocha kritického bodu je 279,04 ha. Z Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov
9361 Splach z pole v jihovýchodní části obce Přítok přívalovýchSplach ornice. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 8,489 %, podíl orné půdy činí 91,987 %. Plocha kritckého bodu 30,22 ha ZSZ Královéhradecký kraj Dobruška Ohnišov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3