Povodňový plán obce
531472 Lochovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11922
název Lochovice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/lochovice
příslušný VH úřad Městský úřad Hořovice - Odbor výstavby a životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obec Lochovice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Lochovice
adresa Lochovice 77, 267 23 Lochovice
telefon 311 537 706

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Lochovice
zodpovědná osoba Mgr. Jaroslav Křivánek
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Hořovice - Odbor výstavby a životního prostředí
č.j. MUHO/14300/2019
datum vydání 18.06.2019
podpis Martin Liprt

Stanovisko správce povodí

stanovisko Lesy České republiky,s.p.; Povodí Vltavy, státní podnik
č.j. LCR955/001190/2019; 31326/2019/323
datum vydání 10.05.2019
podpis František Šampalík; Ing. Miloň Kučera

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3