Povodňový plán obce
582573 Úsobrno


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
20853 Duraňský p. 0.030 0.030 Mostek do zahrady u č. p. 75, Úsobrno nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno
20847 Úsobrnský p. 5.465 5.465 Most k zemědělskému družstvu, Úsobrno nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno
20848 Úsobrnský p. 5.630 7.010 Pěší lávky přes Úsobrnský potok v intravilánu obce nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno
20849 Úsobrnský p. 6.130 6.130 Most u kostela, Úsobrno nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno
20850 Úsobrnský p. 6.480 6.480 Most k hřišti, ve středu obce Úsobrno nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno
20851 Úsobrnský p. 7.290 7.290 Most u č. p. 205, na jihu obce Úsobrno nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno
20852 0.000 0.000 Silniční vpusť u č. p. 78, Úsobrno nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3