Povodňový plán obce
582573 Úsobrno


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11920
název Povodňový plán obce Úsobrno
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/usobrno
příslušný VH úřad Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Úsobrno

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Úsobrno
adresa Úsobrno 81, 679 39 Úsobrno
telefon 516 477 723

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Úsobrno
zodpovědná osoba Starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
č.j. DMBO 19932/2019
datum vydání 07.11.2019
podpis Ing. Michal Lukeš

Stanovisko správce povodí

stanovisko Lesy České republiky,s.p.
č.j. LCR957/001537/2019
datum vydání 26.03.2019
podpis Ing. Miroslav Cháb

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3