Povodňový plán obce
582573 Úsobrno


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
OBC578151_1_H Úsobrnský p. 5.400 Jaroměřice C 60 0.000 80 0.000 110 0.000 Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno
C_USO_stred Úsobrnský p. 6.480 Úsobrno - střed obce (Úsobrnský potok) C 60 0.000 100 0.000 150 0.000 Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno
C_USO Úsobrnský p. 7.290 Úsobrno - jih obce (Úsobrnský potok) C 60 0.000 100 0.000 150 0.000 Jihomoravský kraj Boskovice Úsobrno

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3