Povodňový plán obce
566152 Domoušice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
113030940004 113030940004 Požární nádrž IV () 0.000 Obec Domoušice Obec Domoušice 0.060 Ústecký kraj Louny Domoušice
113030940002 113030940002 113030940002 IV 1-13-03 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku () 0.000 Ing. Iva Pexiederová Ing. Iva Pexiederová 0.140 Ústecký kraj Louny Domoušice
113030940003 113030940003 113030940003 IV Hasina (143270000100) 24.300 Obec Domoušice Obec Domoušice 0.220 Ústecký kraj Louny Domoušice
113030960001 113030960003 113030960001 IV 1-13-03 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku () 0.000 Obec Domoušice Obec Domoušice 0.240 Ústecký kraj Louny Domoušice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3