Povodňový plán obce
566152 Domoušice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
21315 Hasina 17.860 17.860 Most na polní cestě v Solopyskách břehy celoročně Ústecký kraj Louny Domoušice
21314 Hasina 17.900 17.900 Most v Solopyskách na silnici III/22919 břehy celoročně Ústecký kraj Louny Domoušice
21316 Hasina 18.930 18.930 Dřevěný most na polní cestě u č. p. 31 v Solopyskách břehy celoročně Ústecký kraj Louny Domoušice
21312 Hasina 22.040 22.040 Propustek u požární nádrže koryto, břehy celoročně Ústecký kraj Louny Domoušice
21317 Hasina 22.100 22.100 Kamenný přepad za požární nádrží koryto, břehy celoročně Ústecký kraj Louny Domoušice
21313 Hasina 22.500 22.500 Propustek na polní cestě SZ od zástavby obce koryto, břehy celoročně Ústecký kraj Louny Domoušice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3