Povodňový plán obce
566152 Domoušice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
68217 Domoušice - u č. p. 119 Splach z výše ležících polí, lesů a travnatých porostů do intravilánu S Ústecký kraj Louny Domoušice
68218 Domoušice - u č. p. 201 Splach z výše ležících polí a travnatých porostů. V Ústecký kraj Louny Domoušice
68219 Domoušice - u č. p. 215 Splach z výše ležících pozemků. V Ústecký kraj Louny Domoušice
69819 Solopysky - u č. p. 52 Splach z výše ležících polí, luk a lesa. Průměrný sklon povodí kritického bodu 17,9 %, podíl orné půdy 12,9 %, plocha povodí 147,3 ha. SV Ústecký kraj Louny Domoušice
69820 Solopysky - u zemědělského areálu Splach z výše ležících polí, luk a lesa. Průměrný sklon povodí kritického bodu 13,1 %, podíl orné půdy 19,2 %, plocha povodí 187,3 ha. Z Ústecký kraj Louny Domoušice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3