Povodňový plán obce
575682 Srch


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
ZM10_61251 103040300007 Bahýnko () 0.000 Obec Srch Obec Srch 0.150 Pardubický kraj Pardubice Srch
ZM10_61247 103040290003 Baroch () 0.000 0.040 Pardubický kraj Pardubice Srch
ZM10_61250 Olšina () 0.000 Obec Srch Obec Srch 0.390 Pardubický kraj Pardubice Srch
103040290001 103040290001 Pohránovský rybník (Podohradský rybník) 1-03-04 Labe od Chrudimky po Doubravu Velká strouha (106920000100) 0.000 Rybniční hospodářství, s.r.o 46.370 Pardubický kraj Pardubice Srch

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3