Povodňový plán obce
575682 Srch


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031358308 () 0.000 0.000 Srch - jihozápad volný terén Obytné budovy Ne Pardubický kraj Pardubice Srch
1031358556 () 0.000 0.000 Srch - východ volný terén Obytné budovy Ne Pardubický kraj Pardubice Srch
1031358557 () 0.000 0.000 Srch - střed volný terén Obytné budovy Ne Pardubický kraj Pardubice Srch
1031358558 () 0.000 0.000 Hrádek - střed nevyplněno Obytné budovy Ne Pardubický kraj Pardubice Srch

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3