Povodňový plán obce
575682 Srch


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11845
název Povodňový plán obce Srch
web veřejné verze www.edpp.cz/dpp/srch
příslušný VH úřad Magistrát města Pardubice - Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Srch

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Srch
adresa Pardubická 100, 533 52 Srch
telefon 466 415 700

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Srch
zodpovědná osoba starosta Ing. Lukáš Panchártek
č.j. usnesení č.06/2018
datum schválení 18.12.2018

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí
č.j. OŽP/39299/19/SI
datum vydání 09.04.2019
podpis Ing. Miroslav Míča

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/Ja/18/46230
datum vydání 12.11.2018
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3