Povodňový plán obce
575682 Srch


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Vorní nádrž Olšina Vorní nádrž Olšina 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 26.07.2018 Pardubický kraj Pardubice Srch
Výpust Pohránovského rybníka Výpust Pohránovského rybníka 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 26.07.2018 Pardubický kraj Pardubice Srch
Pohránovský rybník Pohránovský rybník 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 26.10.2018 Pardubický kraj Pardubice Srch
ZŠ a MŠ Srch ZŠ a MŠ Srch 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 26.07.2018 Pardubický kraj Pardubice Srch
sídlo SDH Srch sídlo SDH Srch 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 26.07.2018 Pardubický kraj Pardubice Srch
Ulice K Barochu při povodni ul. K Barochu před č.p. 311 0.000 Pardubický kraj Pardubice Srch
Ulice K Barochu před č.p. 309 K Barochu před č.p. 309 0.000 Pardubický kraj Pardubice Srch
Nekapacitní kanalizace v ulici Pohránovská křižovatka ulic Pohránovská a K Blahobytu, u objektu č.p.192 0.000 Pardubický kraj Pardubice Srch
Obecní úřad Srch Stanoviště PK Srch 0.000 12.10.2018 Pardubický kraj Pardubice Srch

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3