Povodňový plán obce
581631 Horní Poříčí


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Lávka u č.p. 96 Lávka u č.p. 96 12.100 ENVIPARTNER, s. r. o. 09.10.2017 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Lávka u č.p. 38 Lávka u č.p. 38 Křetínka 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 09.10.2017 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Koryto vodního toku Křetínka a opěrná zeď u č.p. 38 Koryto vodního toku Křetínka a opěrná zeď u č.p. 38 Křetínka 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 09.10.2017 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Most u č.p. 127 Most u č.p. 127 Křetínka 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 09.10.2017 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Lávka u č.p. 17 Lávka u č.p. 17 Křetínka 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 10.11.2017 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Lávka u č.p. 79 Lávka u č.p. 79 Křetínka 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Svah v severovýchodní části obce. Svah v severovýchodní části obce, který při přívalových srážkách přivádí vodu do obce. 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Svah v jihozápadní části obce Svah v jihozápadní části obce. Při přívalových srážkách do obce přivádí vodu a splavený materiál. 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Horská vpusť pod svahem v severovýchodní části obce Horská vpusť pod svahem v severovýchodní části obce 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Vyústění zatrubnění vodního toku u č.p. 138 Vyústění zatrubnění vodního toku u č.p. 138 Křetínka 12.010 ENVIPARTNER, s. r. o. 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Propustek pod svahem v severovýchodní části obce Propustek pod svahem v severovýchodní části obce 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Most vedoucí přes hlavní komunikaci v intravilánu obce u č. p. 138. Most vedoucí přes hlavní komunikaci v intravilánu obce u č. p. 138. Křetínka 11.990 ENVIPARTNER, s. r. o. 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Lávka nedaleko č.p. 129 Lávka nedaleko č.p. 129 Křetínka 11.700 ENVIPARTNER, s. r. o. 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Most u č.p. 32 Most u č.p. 32 Křetínka 11.610 ENVIPARTNER, s. r. o. 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí
Most vedoucí přes hlavní komunikaci v intravilánu obce u č. p. 138 Most vedoucí přes hlavní komunikaci v intravilánu obce u č. p. 138 Křetínka 11.890 ENVIPARTNER, s. r. o. 06.08.2018 Jihomoravský kraj Boskovice Horní Poříčí

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3