Povodňový plán obce
584444 Drnholec


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11836
název Povodňový plán městyse Drnholec
web veřejné verze http://drn.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Městský úřad Mikulov, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městys Drnholec
adresa Kostelní 368, 691 83 Drnholec
telefon 519 519 210

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Crisis Consulting s.r.o.
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Městys Drnholec
zodpovědná osoba Jan Ivičič, starosta městyse
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí
č.j.  
datum vydání  
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno, Lesy ČR s.p. ST
č.j.  
datum vydání  
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3