Povodňový plán obce
598356 Kunčice pod Ondřejníkem


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11765
název Povodňový plán obce Kunčice pod Ondřejníkem
web veřejné verze http://kpo.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Frýdland nad Ostravicí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Kunčice pod Ondřejníkem
adresa Kunčice pod Ondřejníkem čp. 569, 739 13
telefon 556 850 154

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Frýdland nad Ostravicí, Odbor životního prostředí
č.j. MUFO_S 5874/2018
datum vydání 14.11.2018
podpis Ing. Miroslava Butorová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry zn., Lesy ČR, s.p. Správa vodních toků
č.j. POD/09492/2018/922/45.07, LCR951/002805/2018
datum vydání 19.06.2018
podpis Petr Grell, Mgr. Schonwalder

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3