Povodňový plán obce
599956 Tichá


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11757
název Povodňový plán obce Tichá
web veřejné verze http://tic.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Frenštát pod Radhoštěm
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Tichá
adresa Tichá 1, 742 74 Tichá
telefon 556 840 126, 723 990 520

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí
č.j. Č. j.: OŽP/27583/2018/espur /spis 5106/2018
datum vydání 02.10.2018
podpis RNDr. Eva Spurná

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry s.p., Ostrava zn., Lesy ČR, s.p. Správa toků - Frýdek Místek
č.j. POD/09413/2018/922/45.05, LCR0010469/2018
datum vydání 20.06.2018
podpis Petr Grell, Mgr. Schonwalder

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3