Povodňový plán obce
588938 Rataje


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031356772 Popovický p. (407220000100) 3.100 3.250 Sobělice - východ, pravý břeh pravý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Kroměříž Rataje
1031356771 Popovický p. (407220000100) 3.180 3.240 Sobělice - východ, levý břeh levý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Kroměříž Rataje
1031356770 Popovický p. (407220000100) 3.550 3.600 Sobělice západ pravý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Kroměříž Rataje
1031356769 Popovický p. (407220000100) 4.290 4.330 Popovice oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Kroměříž Rataje
1031356617 Ratajský p. (407700000800) 4.080 3.940 Zemědělský areál Rataje levý břeh Zemědělství Ne Zlínský kraj Kroměříž Rataje

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3