Povodňový plán obce
588938 Rataje


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
18940 Popovický p. 3.150 3.150 Propustek u č. p. 36 koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18941 Popovický p. 3.200 3.200 Propustek u č. p. 37 koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18939 Popovický p. 3.500 3.500 Propustek u č. p. 42 koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18938 Popovický p. 4.200 4.200 Propustek u č. p. 142 koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18937 Popovický p. 4.300 4.300 Propustek u č. p. 18 koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18936 Popovický p. 4.400 4.400 Propustek u č. p. 88 koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18935 Popovický p. 4.450 4.450 Propustek u č. p. 110 koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18934 Popovický p. 4.600 4.600 Propustek u č. p. 95 koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18933 Popovický p. 4.710 4.730 Propustek pod místní komunikací v Popovicích koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18932 Popovický p. 4.890 4.890 Most u průmyslového areálu koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18943 Ratajský p. 3.750 3.750 Propustek pod místní komunikací v Ratajích koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje
18942 Ratajský p. 3.920 3.920 Propustek u zemědělského areálu koryto celoročně Zlínský kraj Kroměříž Rataje

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3