Povodňový plán obce
588938 Rataje


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
VD Za pálenicí Požerák a kašnový bezpečnostní přeliv Popovický p. 4.950 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - VD Za pálenicí Popovický p. 4.950 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - most u průmyslového areálu Místo omezující odtokové poměry Popovický p. 4.890 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - Popovický potok, propustek pod místní komunikací Rámový propustek pod místní komunikací Popovický p. 4.730 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - most u č. p. 95 na Popovickém potoku Popovický p. 4.600 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - Popovický potok v intravilánu obce Popovický p. 4.500 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - propustek u č. p. 110 Popovický p. 4.450 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - propustek u č. p. 88 Popovický p. 4.400 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - propustek u č. p. 18 Popovický p. 4.300 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - propustek u č. p. 142 Popovický p. 4.200 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - propustek u č. p. 42 Popovický p. 3.500 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - propustek u č. p. 36 Popovický p. 3.150 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - propustek u č. p. 37 Popovický p. 3.200 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - propustek u zemědělského areálu Ratajský p. 3.920 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - zatrubnění Ratajského potoku pod místní komunikací Ratajský p. 3.750 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - ZŠ a MŠ 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - hasičská zbrojnice 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - obecní úřad 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - sokolovna 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje
Rataje - restaurace 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 19.01.2018 Zlínský kraj Kroměříž Rataje

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3