Povodňový plán obce
588938 Rataje


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11728
název Rataje
web veřejné verze www.edpp.cz/povodnovy-plan/rataje
příslušný VH úřad Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Rataje

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Rataje
adresa Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže
telefon 573364028

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER s. r. o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí
č.j. MeUKM/231/2/044420/2018/Vod
datum vydání 29.06.2018
podpis RNDr. Božena Ševčíková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p.
č.j. PM-2543/2018/5419
datum vydání 19.06.2018
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3