Povodňový plán obce
584851 Přítluky


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
4323 Silnice III/42115 Přítluky Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice III/42115 v obci Přítluky. () 0.000 Jihomoravský kraj Břeclav Přítluky
4324 Silnice II/421 Milovice - Nové Mlýny Při zvýšení hladiny vodního toku Dyje (při Q20) dochází k zaplavení hlavní silnice II/421 vedoucí od obce Milovice do Nových Mlýnů. Dyje (411200000100) 0.000 Jihomoravský kraj Mikulov Milovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3