Povodňový plán obce
562564 Jílové


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
OBC562564_01 Jílovský p. 14.300 Jílové C 110 0.000 150 0.000 180 0.000 Ústecký kraj Ústí nad Labem Libouchec
CHMI_20287377 Jílovský p. 0.000 Jílové C 0 0.000 0 0.000 0 0.000 Ústecký kraj Děčín Jílové
UL-08 Tisá 2.500 Tisá C intravilán obce Tisá, Libouchec až po soutok s Jílovským potokem / //Revize SPA - 11/2014 110 0.000 125 0.000 140 0.000 Ústecký kraj Ústí nad Labem Tisá

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3