Povodňový plán obce
501476 Dlouhá Loučka


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11642
název Povodňový plán obce Dlouhá Loučka
web veřejné verze http://dl.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad  
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Dlouhá Loučka
adresa 1. máje 116, 78386 Dlouhá Loučka
telefon 585 037 054, 585 037 089

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Dlouhá Loučka
zodpovědná osoba Koláček Ladislav, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí
č.j. MUUV 3470/2019 ŽP
datum vydání 29.03.2019
podpis Ing. Jana Sovová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, pob. Brno, Lesy České republiky, s. p.
č.j. LCR957/001916/2019
datum vydání 03.04.2019
podpis Ing. Miroslav Cháb

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3