Povodňový plán obce
595331 Borovník


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031353907 Halda (413730000100) 0.000 0.000 č. p. 11, 17, 37 levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
1031353906 Halda (413730000100) 0.000 0.000 Č.p. 44, 5, 42, 4, 3 a 2 pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Tišnov Borovník

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3