Povodňový plán obce
595331 Borovník


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
17852 Halda 0.000 0.000 Říční brod pro motorová vozidla I oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
17853 Halda 0.000 0.000 Říční brod pro motorová vozidla II oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
17851 nepojmenovaný (413730001800) 0.010 0.010 Mostek, kde podtéká přítok Haldy oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Tišnov Borovník

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3