Povodňový plán obce
595331 Borovník


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11635
název Povodňový plán obce Borovník
web veřejné verze http://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/borovnik-518
příslušný VH úřad Městský úřad Tišnov
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Borovník

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Borovník
adresa Borovník 23, 594 51 Křižanov
telefon 566536271

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Petr Vojtěch
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Tišnov
č.j. MUTI 25394/2017/OŽP/Ce
datum vydání 20.10.2017
podpis Ing. Vítězslav Marvan

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p.
č.j. PM060594/2017-419/To
datum vydání 08.11.2017
podpis Ing. Marek Viskot, vedoucí útvaru hospodářského dispečinku

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3