Povodňový plán obce
595331 Borovník


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Borovník - rybník Strženec Halda 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 15.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Borovník - tok Halda na konci zastavěného území obce Borovník Halda 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 15.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Borovník - silniční most na návsi Halda 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 15.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Borovník - lávka pro pěší II. Halda 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 10.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Borovník - lávka pro pěší II. Halda 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 15.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Borovník - splav v inundaci obce Halda 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 10.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Borovník - hradící zařízení před vtokem do rybníku Strženec Halda 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 15.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Borovník - soutok toku Halda a pravobřežního přítoku Halda 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 15.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Borovník - bezejmenný přítok od Rozseče 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 15.06.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Hlásný profil, hladinoměr a vodočetná lať - silniční most borovník Halda 0.000 VOP 02.10.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník
Srážkoměr Borovník Umístěn na střeše budovy OÚ Borovník Halda 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r.o. 28.09.2017 Jihomoravský kraj Tišnov Borovník

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3