Povodňový plán obce
547981 Albrechtice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
3442 Zatopení místní komunikace na u č. p. 105 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q20 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 40.220 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3451 Zatopení místní komunikace na u č. p. 137 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 38.970 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3446 Zatopení místní komunikace na u č. p. 149 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 39.600 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3444 Zatopení místní komunikace na u č. p. 15 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q20 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 40.100 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3447 Zatopení místní komunikace na u č. p. 154 K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obce Abrechtice z na severovýchod a východ položených pozemků. () 0.000 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3449 Zatopení místní komunikace na u č. p. 156 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 38.140 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3448 Zatopení místní komunikace na u č. p. 158 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q20 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 38.210 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3441 Zatopení místní komunikace na u č. p. 16 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Dyje (410500000100) 40.140 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3450 Zatopení místní komunikace na u č. p. 162 (celá ulice směrem k vodnímu toku Moravská Sázava) K zatopení místní komunikace může dojít v případě vzniku škodlivého soustředěného povrchového odtoku při přívalových deštích. () 0.000 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3439 Zatopení místní komunikace na u č. p. 28 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q20 na vodním toku Moravská Sázava nebo v případě přívalových srážek. Moravská Dyje (410500000100) 40.470 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3438 Zatopení místní komunikace na u č. p. 29 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 40.540 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3437 Zatopení místní komunikace na u č. p. 30 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 40.640 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3436 Zatopení místní komunikace na u č. p. 37 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q5 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 40.910 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3440 Zatopení místní komunikace na u č. p. 44 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 40.320 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3443 Zatopení místní komunikace na u č. p. 48 V případě přívalových srážek může dojít k zatopení místní komunikace mezi domu s č. p. 48, 47, 17 a 16 směrem k vodnímu toku Moravská Sázava. Moravská Sázava (402030000100) 0.000 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3445 Zatopení místní komunikace na u č. p. 49 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q5 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 39.750 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3434 Zatopení místní komunikace na u č. p. 83 K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q20 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 41.510 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3435 Zatopení místní komunikace na u č. p. 85 K zatopení místní komunikace může dojít v případě zahlcení propustku při přívalových deštích na bezejmenném vodním toku LP Moravské Sázavy č. 20 a jeho následného vybřežení. nepojmenovaný (402050006000) (402050006000) 0.050 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
3452 Zatopení místní komunikace na u zemědělského areálu v jižní části intravilánu obce K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q20 na vodním toku Moravská Sázava Moravská Sázava (402030000100) 38.450 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3