Povodňový plán obce
547981 Albrechtice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyObjízdné trasy v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Kraj ORP Obec
1207 Objízdná a evakuační trasa okolo kostela sv. Anny Objízdná trasa vede přes zahrádkářskou kolonii a pokračuje jižním směrem okolo kostela sv. Anny, na křižovatce pokračuje jižním směrem po polní komunikaci a napojuje se na komunikaci I/43. Objízdnou trasu lze využít i jako evakuační trasu. Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
1208 Objízdná a evakuační trasa okolo kostela sv. Anny, opačný směr Objízdná trasa vede po polní cestě západním a následně severním směrem okolo kostela sv. Anny. Následně objízdná trasa vede přes zahrádkářskou kolonii. Objízdnou trasu lze využít i jako evakuační trasu. Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3